لینک های عمومی در خصوص مالکیت فکری

 

سازمان جهاني مالکيت فکري

 

پورتال پژوهشكده نانو ساختار استان يزد

 

سایت اداره مالكيت صنعتي قوه قضائيه

 

سایت ایده و خلاقیت

 

روزنامه رسمي كشور

 

سایت ثبت شركتها

 

ضرورت توجه شركتها به مالكيت فكري

 

 

نمونه اختراعات به ثبت رسیده

 

 

نمونه اختراعات به ثبت رسيده

 

سايت رايگان دانلود پتنت

 

 

لينكهاي جستجوی اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی

 

جستجوي اختراعات، علائم و طرحهاي صنعتي ثبت شده در ايران