به منظور بهینه سازی ارائه خدمات به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد، گروه بندی این شرکت ها در دستور کار قرار گرفته است که نتایج این گروه بندی پس از نهایی شدن بر روی سایت قرار خواهد گرفت.