- دوره آموزشی اختیاری شامل دوره ‏هاي غير الزامي، کارگاه ‏ها و يا سمينارهايي است که در راستاي ايده محوري و زمینه کاری موسسه مستقر در مرکز رشد بوده و به تاييد مدير مربوطه برسد.

- پیش از برگزاری دوره آموزشي لازم است فرم درخواست حضور در دوره توسط متقاضی تکمیل و به تأیید مدیر مرکز رشد مربوطه برسد. این فرآیند از طریق سامانه وندا انجام می شود.

- شرکت‏های مستقر در مراکز رشد پس از شرکت در دوره آموزشی اختياري و اخذ گواهينامه مي‏ توانند از حمايت مالي مشمول اين ماده استفاده نمايند.

- شركت كنندگان در دوره آموزشي اختیاری لازم است از مدیران اجرایی (مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره) شرکت، نیروهای مرتبط با موضوع دوره (به تشخيص مدير مركز رشد) و بیمه شده حداقل به مدت شش ماه باشند.

- از هر شرکت حداکثر 2 نفر مي‏ توانند از حمايت مالي براي حضور در هر دوره آموزشي اختیاری استفاده نمايند.

- در صورت تطبيق با اعتبار پارك تا حداکثر 50% (پنجاه درصد) هزينه حضور در دوره با تأیید معاون فناوری و نوآوری از سوي پارك پرداخت مي‌گردد. اين مبلغ مازاد بر اعتبار شرکت مي‌باشد.

- هزينه دوره شامل هزينه رفت و برگشت و اقامت نمي‏ باشد.

- مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه حمایتی شامل نامه درخواست به انضمام فيش پرداختي، گواهي شركت در دوره و فرم درخواست تاييد شده توسط مدیر مرکز رشد مربوطه بوده که باید از طریق سامانه وندا به واحد خدمات فناوری و بازار تحویل گردد.

مجددا ذکر این نکته لازم است که تمام فرآیند حمایت از دوره های آموزشی پارک (از مرحله درخواست حضور در دوره آموزشی تا مرحله دریافت حمایت مالی) از طریق سامانه وندا انجام می شود.