دفتر خدمات فناوری و بازاریابی  و  مالکیت فکری

 

 

مدير دفتر : محمد رضا حسینی بغدادآبادی به آدرس پست الكترونيك mrh@ystp.ac..ir و شماره مستقيم 37280620

 

 

كارشناس آزمايشگاهها و مشاوره سركار خانم ملكوتي به شماره 37280622

 

كارشناس مالکیت فکری جناب آقاي نيك سيرت با شماره تماس  37260041

 

كارشناس بازاريابي جناب آقای حاجی قاسمی با شماره تماس 37260131

 

آدرس: یزد- خیابان استاد شهید مطهری- مرکز فناوری اقبال - دفتر خدمات فناوری و بازاریابی