دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بعنوان تنها مرجع منطقه‏ ای استان یزد جهت ارزیابی اختراعات از سال 1388 فعالیت خود را در استان یزد شروع نموده است. مخترعین محترم که تمایل دارند؛ اختراعاتشان توسط این دفتر ارزیابی شود می توانند هنگام ثبت اظهارنامه دفتر مالکیت فکری یزد را به عنوان مرجع استعلام انتخاب نمایند. کارشناس دفتر با شماره تماس 03537260041 پاسخگوی سؤالات شما عزیزان می باشد

 

فرآیند ارزيابي ادعاهاي اختراع

1- ارسال نامه استعلام به همراه ضمائم پرونده از سوی اداره ثبت اختراعات
2- دریافت و ثبت نامه استعلام توسط دفتر مالکیت فکری پارک و تشکیل پرونده
3- ایمیل به مخترع برای تکمیل پرونده (پرداخت حق الزحمه ارزیابی به همراه تکمیل فرم جستجوی اختراع و فرم مراجعین)
 

فرم هاي مورد نياز:

فرم تقاضاي جستجو پتنت

تكميل فرم مراجعين


4- تکمیل پرونده اختراع توسط مخترع
5- تعیین داور ارزیابی اختراع

6- ارسال پرونده برای داور جهت ارزیابی ادعای اختراع
7- دریافت نتیجه ارزیابی و ارسال نظرات داور برای مخترع
8- پاسخ مخترع به نظرات داور
9- ارسال پاسخ مخترع برای داور
10- دریافت نظر نهایی داور
11- بررسی درخواست در کمیته ارزیابی اختراع
12- ثبت پاسخ استعلام در سامانه ارزیابی اختراعات

 

پست الكترونيك دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد  patents@ystp.ac.ir

     


حق الزحمه ارزیابی: مبلغ 2000000 ريال برای افراد حقیقی و مبلغ 4000000 ریال برای افراد حقوقی (بیش از 50% مالکیت اختراع برای فرد حقوقی باشد)

 

نحوه پرداخت: مراجعه به درگاه پرداخت الکترونیکی پارک علم و فناوری یزد

 

در گاه پرداخت الکترونیک پارک علم و فناوری یزد (کلیک کنید)

 

 

تذكر :

قابل ذكر است كه وجوه دريافت شده مسترد نمي شود.