باسمه تعالی

 

دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بعنوان تنها مرجع منطقه‏ ای استان یزد جهت ارزیابی اختراعات از سال 1388 فعالیت خود را در استان یزد شروع نموده است. مخترعین محترم که تمایل دارند؛ اختراعاتشان توسط این دفتر ارزیابی شود می توانند هنگام ثبت اظهارنامه دفتر مالکیت فکری یزد را به عنوان مرجع استعلام انتخاب نمایند. کارشناس دفتر با شماره تماس 03537260041 پاسخگوی سؤالات شما عزیزان می باشد

 

فرآیند ارزيابي ادعاهاي اختراع

1- ارسال نامه استعلام به همراه ضمائم پرونده از سوی اداره ثبت اختراعات
2- دریافت و ثبت نامه استعلام توسط دفتر مالکیت فکری پارک و تشکیل پرونده
3- پرداخت حق الزحمه ارزیابی به همراه تکمیل فرم جستجوی اختراع و فرم مراجعین توسط نماینده قانونی پرونده

4- تکمیل پرونده اختراع توسط نماینده قانونی پرونده
5- تعیین داور ارزیابی اختراع

6- ارسال پرونده برای داور جهت ارزیابی ادعای اختراع
7- دریافت نتیجه ارزیابی و ارسال نظرات داور برای مخترع
8- پاسخ مخترع به نظرات داور
9- ارسال پاسخ مخترع برای داور
10- دریافت نظر نهایی داور
11- بررسی درخواست در کمیته ارزیابی اختراع
12- ثبت پاسخ استعلام در سامانه ارزیابی اختراعات

 

پست الكترونيك دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد  patents@ystp.ac.ir

     


حق الزحمه ارزیابی:

اشخاص حقیقی : پرونده های با حداکثر 5 ادعا مبلغ چهار میلیون ریال و برای هر ادعا بیشتر مبلغ چهارصد هزار ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

 

اشخاص حقوقی :

پرونده های با حداکثر 5 ادعا مبلغ هشت میلیون ریال و برای هر ادعا بیشتر مبلغ هشتصد هزار ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

نحوه پرداخت : واریز به حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری یزد در بانک تجارت به شماره 94974 - 20925 

تذكر : قابل ذكر است كه وجوه دريافت شده مسترد نمي شود.