پارک علم و فناوری یزد در راستای ایجاد وحدت رویه و تبیین چگونگی ارائه خدمات آموزشی به هسته‏ ها و شرکت‏ های فناور اقدام به تدوین آیین نامه آموزشی نموده است که در لینک زیر قابل مشاهده است.

آیین نامه آموزشی هسته ها، شرکت ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد