براي ثبت اختراع به كجا مراجعه كنيم؟


براي ثبت اختراع نیاز به مراجعه حضوری به جایی نیست. فرآیند ثبت اختراع به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اداره کل مالکیت صنعتی به آدرس اينترنتي www.ssaa.ir انجام می شود. ابتدا باید اظهارنامه اختراع به صورت الکترونیکی در این سایت تکمیل شود.

----------------------------------------------------------------

 

براي ثبت اظهارنامه اختراع چه مدارک و مستنداتی نیاز است؟
 

اظهارنامه اختراع از دو بخش تشکیل شده است.
1- مشخصات مالک و مخترع

2- ضمائم اظهارنامه (شامل 1- ادعانامه اختراع 2- شرح و توصیف اختراع 3- خلاصه توصیف اختراع 4- نقشه فنی و یا الگوریتم اختراع 5- مدارک هویتی مخترع / مخترعین 6- وکالتنامه (درصورتیکه ثبت اختراع به نمایندگی از مخترع توسط وکیل او انجام می شود))

----------------------------------------------------------------

 

در ارزیابی اختراعات چه مواردی مورد توجه قرار می گیرد؟

 

محصول و یا فرآیند مورد ادعا باید چهار ویژگی داشته باشد تا بتوان از آن به عنوان اختراع نام برد:

1- باید جدید باشد (جدید بودن نه در سطح ایران بلکه در دنیا باید جدید باشد)

2- باید دارای گام ابتکاری باشد

3- قابلیت کاربرد صنعتی داشته باشد

3- افشای دقیق و کامل

----------------------------------------------------------------

 

چگونه متوجه شویم که محصول و یا فرآیند مورد ادعای ما جدید است یا نه؟

 

به مخترعین توصیه می شود قبل از ثبت اظهارنامه اختراع، نخست به جستجوی محصول یا فرآیند مورد ادعای خود در بانک های اطلاعات داخلی و خارجی بپردازند. برای انجام جستجو آشنایی با روش های جستجو ضروری است. در ادامه برخی از لینک های جستجوی اختراعات آورده شده است.

 

بانک های اطلاعاتی جستجوی اختراعات

----------------------------------------------------------------

داشتن گام ابتکاری به چه معنا است؟

 

داشتن گام ابتکاری به این معنا است که مورد ادعا شده با توجه به مجموعه اطلاعات و دانش موجود يك شخص كه در آن رشته، مهارت معمولي داشته باشد، قابل پيش‌بيني نباشد.
- اختراع بايد ابتكاري باشد، به اين معنا كه نتيجة فعاليتي خلاقانه و از لحاظ ايده نو باشد.
- داشتن گام ابتكاري، تنها بعد از احراز جديد بودن اختراع مطرح مي‌شود.

 

----------------------------------------------------------------

 

داشتن قابلیت کاربرد صنعتی به چه معنا است؟

 

اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

- اختراع بايد كاربردي عملي داشته باشد نه اين‌كه صرفاً تئوري جديدي را ارايه كرده باشد.
- در صورتي كه موضوع اختراع توليد يك محصول باشد، بايد امكان ساخت و توليد آن فراهم باشد.
- اگر موضوع اختراع مرتبط با فرآيند توليدي است، بايد امكان پياده‌سازي آن فرآيند عملاً ميسر باشد.

----------------------------------------------------------------

 

افشای اختراع به چه معنا است و چه ضرورتی دارد؟

 

مخترع مي بايست روش ساخت اختراع خود را به طور كامل، شفاف و بي كم و كاست افشا كند. اين موضوع بايد براي سازمان ثبت كننده اختراع كاملا محرز گردد. ناگفته نماند كه افشاي كامل اختراع هم به نوعي به نفع خود مخترع است به طوري كه سازمان ثبت اختراع كشور متبوع مي تواند از كل چارچوب ترسيم شده در اختراع حفاظت نمايد.

----------------------------------------------------------------

 

 

چگونه می توان با اداره ثبت اختراعات تماس حاصل نمود؟


پل ارتباطی اداره ثبت اختراعات با مخترعین سایت اینترنتی این اداره است. متقاضیان از طریق قسمت تماس با ما می توانند با کارشناسان این اداره ارتباط برقرار نموده و ضمن طرح سؤالات احتمالی جویای پاسخ خود شوند.

----------------------------------------------------------------

 

دقت در تدوین متون اختراع چه اهميتي دارد؟
 

 با توجه به اینکه گواهینامه اختراع، حقوق انحصاری یک محصول، فناوری و یا تکنولوژی را برای مدت حداکثر 20 سال بوجود می آورد. ذکر این نکته مهم است که متون ثبت اختراع و بخصوص ادعانامه تعیین کننده حدود اختراع می باشد. بنابراین  تدوین متون ثبت اختراع از نظر حقوقی دارای اهمیت فراوانی است و نگارش توصیف و به خصوص ادعانامه اختراع نیازمند اشراف کامل به قوانین و تجربه در این زمینه است.
بارها و بارها مشاهده شده است مخترعینی که با زحمت فراوان به اختراعات خوبی دست یافته اند، اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری در زمان ثبت اختراع به جزییات تدوین و نگارش متون توجه نکرده و پس از مدتی سودجویان از آن اختراع سوء استفاده نموده و از طرفی چون متون اختراع به درستی تنظیم نشده است در دعاوی قضایی بوجود آمده مخترع کار به جایی نبرده و یا با مشکلاتی برای احقاق حق خود مواجه می شود.
لذا اکیدا به مخترعین عزیز توصیه می شود برای تنظیم متون اختراع خود از مشاور و کارشناس در این زمینه کمک بگیرند.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

 نحوه نوشتن ادعانامه جهت ثبت اختراع

ادعاها حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کنند. ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند چون  اگر به خوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعا ارزشمند می تواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که براحتی می توان آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.

در دعاوی اختراعات تعبیر ادعاها به طورکلی اولین گام تعیین این است که آیا اختراع معتبراست و اینکه آیا اختراع تقلیدشده یا حقوق آن نقض شده است یا خیر. قویا توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه تقضانامه اختراع به ویژه ادعاها مشورت کنید.

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

1.    معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛
2.    از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛
3.    ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛
4.    جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان‌طور كه در توصيف آمد» يا « همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛
5.    در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛
6.    مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.
ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.
 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 نحوه نوشتن شرح و توصیف اختراع
 

خلاصه‌اي از توصيف اختراع : خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:
1.    با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛
2.    مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛
3.    در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛
4.    در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛
5.    عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

توصيف اختراع : خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.
ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
ح ) ذکر صریح کاربرد.
ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

----------------------------------------------------------------

 

 در ترسیم نقشه يا نقشه‌های فنی اختراع به چه نکاتی باید توجه داشت؟

 

طبق ماده 15 آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید:
الف) در روی کاغذ A4.
ب ) با وضوح و شفافیت کامل و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود.
ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
د ) تا حد امکان به صورت عمودی باشد.
هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.
و ) شامل نشانه باشد.
ز ) صفحات به ترتیب باشد.
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

----------------------------------------------------------------

 

آيا براي ثبت اختراع حتماً‌ بايد خود مخترع اقدام نمايد؟

خير، امور مربوط به ثبت اظهارنامه اختراع مي‌تواند از سوي وكيل مخترع انجام شود. در اين صورت تقاضانامه بايد به همراه اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود.

 

----------------------------------------------------------------

 

فرآیند ثبت اختراع چه مدت زمانی طول می کشد؟

مدت زمان دقیقی را برای ثبت اختراع نمی توان در نظر گرفت. در مجموع مدت زمان ثبت اختراع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام از این عوامل می تواند سبب طولانی شدن زمان ثبت اختراع بشود. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می شود:

 

1- مخترع: میزان دقت مخترع در تنظیم اهظارنامه و ضمائم آن یکی از عوامل مهم در کاهش مدت زمان ارزیابی و ثبت اختراع است.

2- اداره ثبت اختراع: پس از ثبت اظهارنامه اختراع، کارشناسان اداره ثبت اختراع نسبت به بررسی اولیه اختراع اقدام می کنند. در صورتیکه اظهارنامه اختراع بدون نقص تشخیص داده شود نامه به استعلام به انضمام پرونده اختراع به مرجع استعلام ارسال می شود.

3- مشکلات سیستمی: با توجه به اینکه ارزیابی اختراعات به صورت الکترونیکی انجام می شود؛ ممکن است در فرآیند ارزیابی اختراع با مشکلات سیستمی مواجه شوید. البته این امکان بسیار کم ولی محتمل است.

4- مرجع استعلام: هر اختراع لازم است برای بررسی ماهوی توسط یکی از مراجع استعلام مورد ارزیابی قرار بگیرد. معمولا فرآیند ارزیابی اختراع توسط مراجع استعلام طولانی ترین مرحله در فرآیند ارزیابی و ثبت اختراعات است. هر مرجع استعلام معمولا افرادی را به عنوان داور در اختیار دارد که پرونده ها را متناسب با موضوع و زمینه فنی برای داوران ارسال می کند. ممکن است بین داور و مخترع نیاز به انجام پرسش و پاسخ باشد که این امکان با واسطه و در برخی مراجع استعلام بدون واسطه توسط مرجع استعلام انجام میسر می شود. البته در این زمینه شخص مخترع نیز نقش مهمی در کم شدن زمان ارزیابی اختراع دارد.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در ايران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا نهايتاً به 20 سال خواهد بود كه بايد صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قيد شود.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 نحوه تجاری سازی اختراع

 

 چند راه برای تجاری سازی اختراع وجود دارد:
• تولید و بازاریابی محصول بر اساس اختراع توسط مالکین (Start up business)
• سرمایه گذاری مشترک (Joint venture)
• لیسانس دهی (Licensing)
• فروش کامل حقوق پتنت (Outright sell یا patent assignment)
• ترکیبی از روش های فوق

جهت موفقیت در تجاری‌سازی یا بازاریابی اختراعات، مخترع یا شرکتش نیاز به دسترسی به چند مورد از خدمات زیر یا همه آنها خواهد داشت:
• ارزیابی فنی و فناورانه از اختراعات و پروژه‌های نوآورانه
• ارزیابی اقتصادی و مطالعات بازار (یعنی مطالعات امکان سنجی)
• کمک و مشاوره حقوقی
• ارتباط با استفاده کنندگان بالقوه
• تجربه در مذاکرات کسب و کار
• ایجاد ارتباط برای بسیج و جذب سرمایه
• کمک در بدست آوردن عناوین مالکیت صنعتی از قبیل پتنت کردن اختراعات یا ثبت علائم تجاری
• کمک و مشاوره در تولید نمونه های اولیه و غیره.

لینک سایت های مرتبط با تجاری سازی اختراعات

 

----------------------------------------------------------------

 

معاهده بين المللي همکاری ثبت اختراع (PCT) چیست ؟

 

معاهده همکاری ثبت اختراع یک معاهده بین المللی است، که بوسیله سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می شود، و جمهوري اسلامي ايران در مهرماه 1392 نيز بعنوان يكي از 148 عضو این معاهده پيوسته است . سیستم PCT این امکان را فراهم می کند که شما برای اختراع خود ازطریق تسلیم یک اظهارنامه بین المللی واحد، بجای اظهارنامه های متعدد جداگانه در کشورها و اتحادیه های منطقه ای متعدد، حمایت اختراعی کسب نمائید . البته صدور و اعطای حق اختراع در نهایت از وظایف ذاتی ادارات ملی و منطقه ای است که به اختصار فاز ملی نامیده می شود .

----------------------------------------------------------------

                          

 

اگر در ثبت علامت تجاری رعایت قوانین و مقررات نشده باشد ذی نفع تحت چه شرایطی می تواند نسبت به ابطال ثبت علامت تجاری اقدام کند؟

 

اگر علامت تجاری ثبت شده مخالف مقررات قانون باشد یا در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارند را به اشتباه بیاندازد، دراین فرض ذی نفع می تواند درخواست ابطال ثبت علائم تجاری را از مرجع ذیربط بخواهد.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 61 آئین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات، هرکس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد. در حال حاضر دادگاه صالح شعبه 3 دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی می باشد.

----------------------------------------------------------------

 

چگونه می توان بسته بندی کالاها را انحصاری نمود؟

 

برای دریافت پاسخ روی اینجا کلیک نمایید.