براي ثبت اختراع به كجا مراجعه كنيم؟


براي ثبت اختراع بايد به ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به آدرس اينترنتي www.ssaa.ir و اداره مالكيت صنعتی سايت مراجعه شود.


آيا به جز تهران ثبت اختراع در جاي ديگري صورت مي‌گيرد؟


خير، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و دراداره مالكيت صنعتي انجام مي‌گيرد.

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

 

 

دقت در تدوین متون اختراع چه اهميتي دارد :

 با توجه به اینکه گواهینامه اختراع ، حقوق انحصاری یک محصول ، فناوری و یا تکنولوژی را برای مدت حداکثر 20 سال بوجود می آورد . ذکر این نکته مهم است که متون ثبت اختراع و بخصوص ادعانامه تعیین کننده حدود اختراع می باشد . بنابراین  تدوین متون ثبت اختراع از نظر حقوقی دارای اهمیت فراوانی است و نگارش توصیف و به خصوص ادعانامه اختراع نیازمند اشراف کامل به قوانین و تجربه در این زمینه است .
بارها و بارها مشاهده شده است مخترعینی که با زحمت فراوان به اختراعات خوبی دست یافته اند ، اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری در زمان ثبت اختراع به جزییات تدوین و نگارش متون توجه نکرده و پس از مدتی سودجویان از آن اختراع سوء استفاده نموده و از طرفی چون متون اختراع به درستی تنظیم نشده است در دعاوی قضایی بوجود آمده مخترع کار به جایی نبرده و یا با مشکلاتی برای احقاق حق خود مواجه می شود .
لذا اکیدا به مخترعین عزیز توصیه می شود برای تنظیم متون اختراع خود از مشاور و کارشناس در این زمینه کمک بگیرند .

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

جستجوی اختراعات ثبت شده :

 با توجه به اینکه یکی از شرایط ثبت اختراع ، جدید بودن طرح در دنیا می باشد . به کمک سایتهای موجود در اينترنت ( همانند گوگل پتنت  ، اداره مالكيت صنعتي ايران ، سازمان جهاني وايپو و ... ) میتوانید از جدید بودن طرح خود اطمینان حاصل نمایید .

در سطح بين المللي موتورهای جستجوی متفاوتی برای جستجوی اختراع در سطح بین المللی وجود دارد که برخی از آنها هزینه داشته و برخی رایگان هستند. یکی از پر طرفدارترین موتورهای جستجوی پتنت ؛ Google Patent Search می باشد که بزرگترین مزیت آن که باعث محبوبیت آن نیز شده است ، محیط کاربر پسند آن است.

این موتور جستجو ، از بانک اطلاعات اداره ثبت اختراعات آمریکا  (USPTO) و اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) بهره می گیرد و تمامی اسناد مربوط به پتنت ها را به صورت فایلهای PDF نمایش می دهد.

جهت دسترسی به این موتور جستجو می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

 

سازمان جهاني وايپو

 

گوگل پتنت

 

یکی دیگر از موتور های جستجو سایت http://www.freepatentsonline.com

می باشد که می توان از آن برای جستجوی اختراعات ثبت شده خارجی استفاده نمود.

 

-----------------------------------------

 

 نحوه نوشتن ادعانامه جهت ثبت اختراع

ادعاها حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کنند. ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند چون  اگر به خوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعا ارزشمند می تواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که براحتی می توان آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.

در دعاوی اختراعات تعبیر ادعاها به طورکلی اولین گام تعیین این است که آیا اختراع معتبراست و اینکه آیا اختراع تقلیدشده یا حقوق آن نقض شده است یا خیر. قویا توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه تقضانامه اختراع به ویژه ادعاها مشورت کنید.

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:

1.    معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛
2.    از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛
3.    ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛
4.    جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان‌طور كه در توصيف آمد» يا « همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛
5.    در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛
6.    مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.
ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.
 

 

 

-----------------------------------------

 

 

 

 نحوه نوشتن توصیف ثبت اختراع

خلاصه‌اي از توصيف اختراع : خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:
1.    با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛
2.    مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛
3.    در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛
4.    در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛
5.    عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

توصيف اختراع : خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.
ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
ح ) ذکر صریح کاربرد.
ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

 


 نقشه يا نقشه‌های اختراع

طبق ماده 15 آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید:
الف) در روی کاغذ A4.
ب ) با وضوح و شفافیت کامل و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود.
ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
د ) تا حد امکان به صورت عمودی باشد.
هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.
و ) شامل نشانه باشد.
ز ) صفحات به ترتیب باشد.
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

 

 

 

-----------------------------------------

 

 


آيا براي ثبت اختراع حتماً‌ بايد خود مخترع اقدام نمايد؟

خير، ثبت اختراع مي‌تواند از سوي وكيل مخترع تقاضا شود. در اين صورت تقاضانامه بايد به همراه اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود.

 

 

-----------------------------------------

 

 

اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در ايران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا نهايتاً به 20 سال خواهد بود كه بايد صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قيد شود.

 

 

-----------------------------------------

 


معاهده بين المللي همکاری ثبت اختراع (PCT) چیست ؟

 

معاهده همکاری ثبت اختراع یک معاهده بین المللی است، که بوسیله سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می شود، و جمهوري اسلامي ايران در مهرماه 1392 نيز بعنوان يكي از 148 عضو این معاهده پيوسته است . سیستم PCT این امکان را فراهم می کند که شما برای اختراع خود ازطریق تسلیم یک اظهارنامه بین المللی واحد، بجای اظهارنامه های متعدد جداگانه در کشورها و اتحادیه های منطقه ای متعدد، حمایت اختراعی کسب نمائید . البته صدور و اعطای حق اختراع در نهایت از وظایف ذاتی ادارات ملی و منطقه ای است که به اختصار فاز ملی نامیده می شود .

 

 

 

 

                            ....................................................

 

اگر در ثبت علامت تجاری رعایت قوانین و مقررات نشده باشد ذی نفع تحت چه شرایطی می تواند نسبت به ابطال ثبت علامت تجاری اقدام کند؟

 

اگر در ثبت علامت تجاری رعایت قوانین و مقررات نشده باشد ذی نفع تحت شرایطی می تواند نسبت به ابطال ثبت علامت تجاری اقدام کند.
به عنوان مثال اگر علامت تجاری ثبت شده مخالف مقررات قانون باشد یا در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارند را به اشتباه بیاندازد، دراین فرض ذی نفع می تواند درخواست ابطال ثبت علائم تجاری را از مرجع ذیربط بخواهد.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 61 آئین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات، هرکس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد. در حال حاضر دادگاه صالح شعبه 3 دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی می باشد.

 

 

                  ....................................

 

چگونه می توان بسته بندی کالاها را انحصاری نمود؟

 

 

برای دریافت پاسخ روی اینجا کلیک نمایید.