معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مرجع تشخیص و ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان به صورت مستمر نسبت به ارائه لیست شرکت های دانش بنیان اقدام می نماید. در لینک زیر می توانید با شرکت های دانش بنیان مستقر در استان یزد آشنا شوید.

 

لیست شرکت های دانش بنیان (خردادماه 1395)