نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

معرفی شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری های نرم

 

 

ردیف نام شرکت نام مدیر عامل شماره همراه مدیرعامل زمینه فعالیت عنوان محصول/خدمات ایده محوری شماره تلفن سایت شرکت
1 دانش بنیان رویان پژوهان کویر حمید بابایی میبدی 9132573476 مدیریت و برنامه ریزی   مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 37265866  
2 گروه معماران صفه هنر ایرانیان سیدجعفر امیریان 9133291706 هنر و معماری   بازسازی نقوش سنتی با مصالح مدرن 37269590 soffe-co.com
3 رهپویان ایده پرداز کارا کویر ایساتیس سید محسن موسوی 9139529414 مدیریت و برنامه ریزی   تدوین طرح تجاری با استفاده از مدل ها و الگوهای کارآفرینی 37280321  
4 چیستا پژوهش ایساتیس علی صدیقی 9133591576 مدیریت و برنامه ریزی   افزایش سرمایه اجتماعی 37282533  
5 شارستان کهن یزد محمد مهدی کریم نژاد 9131561479 هنر و معماری   طراحی، مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی 37262950  
6 آمایش باغشهر یزد زهرا گلشیری 9132557436 مدیریت و برنامه ریزی   توسعه استراتژی شهر 37258126  
7 زمین مرجع رایمند علی محمد ربانی 9132579674 مدیریت و برنامه ریزی   طراحی و پیاده سازی سیستم ارائه خدمات شهری مبتنی بر rs 37269390  
8 هنر پرور اوج گستر ایساتیس مجید عظیمی نیا 9139527604 هنر   ساخت جلوه های ویژه بصری سینمایی با استفاده از تکنیک کروماکی ( پرده سبز) 9139527604  
9 کیان حساب پارس ایساتیس محسن حکیمی 9133590172 حسابداری   محاسبه بهای تمام شده و دارایی های نامشهود 37283494  
10 خدمات مشاوره رویش ماندگار ایساتیس زهره چمنی 9132747347 مدیریت و برنامه ریزی   طراحی و پیاده سازی پروژه های اجتماع محور 37281977  
11 خردورزان توسعه ایساتیس مینو مومنی 9139531981 مدیریت و برنامه ریزی   طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش 37281067  
12 پژوهان تدبیر کویر یزد امین پاکروان 9131522412 مدیریت و برنامه ریزی   مشاوره ی کسب و کارهای کوچک و متوسط 37258089  
13 اندیشه سازان تابان کویر حامد رنجبر 9129402507 مدیریت و برنامه ریزی   برند سازی و استراتژی فروش 37281768  
14 میلاد ساینای ایساتیس هادی پورمحمدی 9132596227 آمار و ریاضی   طراحی و ساخت بازی های ریاضی در حوزه کودکان    
15 پیشگامان راسخ شهرآرایه سمانه خسروانی نژاد 9177096537 مدیریت و برنامه ریزی   سنجش آسیب پذیری بافت های شهری از زلزله (نقشه آسیب پذیری 1/2000 زلزله)    
16 بادران تدبیر کویر یزد مسعود زائرالحسینی 9137796029 مدیریت و برنامه ریزی   ارتقای سیستم iso9001- 2015  بر اساس مدیریت استراتژیک    
17 کارآفرینان عدالت گستر اکبر سهرابی 9138914295 مدیریت و برنامه ریزی   مدیریت زنجیره ارزش معیشت روستایی    
18 نوآوران حساب بهای ایساتیس محمد رضا حاجی قاسمی 9132566861 مدیریت و برنامه ریزی   پیاده سازی سیستم نوین بهایابی با روش ABC    
19 دانش پژوهان فراحساب امين پویا اكرم تفتيان 9133544852 حسابداری   دانش پژوهي مالي، حسابداري و حسابرسي 37281937