پارک علم و فناوری یزد دارای سه آزمایشگاه شیمی است که در ذیل نحوه ارتباط با این آزمایشگاه ها ذکر داده شده است:

 

آزمايشگاه پلمیر:  خدمات در زمينه هاي: آ زمونهاي مايع ظرفشويي، ظروف ملامين و ساير شوينده ها و آزمايشهاي نساجي در زمينه هاي باند زخم بندي، گاز طبي و آزمايشهاي پليمري لوله ، شماره تماس: 3538251723

آزمايشگاه شيمي نساجی: خدمات در زمينه هاي : كنترل كيفيت مواد لخته ساز و پليمري، سنتز مواد پليمري، تصفيه پسابهاي صنعتي، شماره تماس: 3538257688

آزمايشگاه شيمي : خدمات در زمينه هاي: مواد غذايي، آب، پساب، خاك، گياه و مواد معدني، شماره تماس:3538251358