بازاریابی با پیامک و ارسال پیامک تبلیغاتی در چند سال اخیر بسیار رایج شده است. از دلایل رایج شدن پیامک تبلیغاتی می توان به " نسبت قیمت بسیار کم تبلیغات پیامکی به درصد افراد مشاهده کننده تبلیغات " اشاره داشت که این امر موجب شده بسیاری از صاحبان کسب و کارها جهت رونق بخشیدن به فعالیتهای خود از پیامک تبلیغاتی استفاده کنند.

به عنوان نمونه اگر در بدترین حالت 90 درصد افراد پیامک تبلیغاتی را پاک کنند و فقط 10 درصد افراد پیامک را مطالعه کنند و فقط 1 درصد افراد مشتری شوند (یعنی از هر 1000 نفر فقط 1 نفر) هزینه کل تبلیغات شما از این مشتری به دست آمده است.

اما نکته قابل توجه این است که همیشه ما به دنبال بهترین حالت هستیم و قصد داریم که با این ابزار تبلیغاتی به شرایط مطلوب خود دست پیدا کنیم. در همین راستا فن آوران پیشرو ارتباط کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه" را با هدف توسعه فروش در بازاریابی پیامک تهیه کرده است.

 

پیشنهاد می کنیم که کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه " را به صورت رایگان دانلود کنید و در ظرف مدت 24 دقیقه اطلاعات جامعی در مورد نرم افزار سامانه پیامک ، شماره اختصاصی پیامک و نکات طلایی درباره محتوای پیامک بدست آورید و فروش خود را دگرگون کنید.

 

در کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه " در قالب 24 نکته کلیدی به شما آموزش خواهد داد که :

1. نرم افزارهای استاندارد ارسال و دریافت پیامک چه امکاناتی دارند؟

2. از امکانات ارائه شده در نرم افزارهای سامانه پیامک چگونه در جهت افزایش بازدهی استفاده کنیم ؟

3. چگونه با محتوای مناسب ، بازخورد پیامک های ارسالی را تا 50 درصد افزایش دهیم؟

 

کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه "