معرفی دفتر مالکیت فکری:

دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع منطقه ای استان یزد جهت ارزیابی اختراعات از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. در این دفتر ضمن ارائه خدمات مشاوره به مخترعین در رابطه با چگونگی ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی امور مربوط به داوری و ارزیابی اختراعات نیز صورت می گیرد.

 

متقاضیان برای دریافت مشاوره می توانند با شماره تماس 03537260041 تماس برقرار نمایند.

 

در ادامه  فرآیند و مدارک مورد نیاز برای بررسی پرونده ارزیابی تأییدیه علمی اختراع تشریح شده است:

 


مراحل تائيديه علمي اختراعات به ثبت رسيده:

ارائه درخواست كتبي

تکمیل فرم درخواست تأییدیه علمی اختراع (برای دریافت فرم کلیک کنید)

ارائه كپي برابر با اصل شده گواهي ثبت اختراع

 ارائه شرح كامل اختراع طبق استاندارد زير:
1- عنوان اختراع
2- دانش قبلي مربوطه
3- ارزيابي دانش قبلي
4- افشاي اختراع
5- ارائه راه انجام اختراع
6- تأثيرات سودمند اختراع
7- ادعاها
8- چكيده
9- اشكال

10- عكس و فيلم از اختراع

11- مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده از اختراع (در صورت وجود داشتن)

 

حق الزحمه ارزیابی: مبلغ 6000000 ريال برای افراد حقیقی و مبلغ 10000000 ریال برای افراد حقوقی (بیش از 50% مالکیت اختراع برای فرد حقوقی باشد)

نحوه پرداخت: مراجعه به درگاه پرداخت الکترونیکی پارک علم و فناوری یزد

 

در گاه پرداخت الکترونیک پارک علم و فناوری یزد (کلیک کنید)

 


تذكر :

قابل ذكر است كه وجوه دريافت شده مسترد نمي شود.


درصورتي که اختراع توسط شخص، گروه و انجمني تأييد شده است، تأييديه مذکور بايد ضميمه مدارک فوق شود.

تمامی مدارک می بایست به صورت فیزیکی و دیجیتال به آدرس های ذیل ارسال شود:

 

آدرس پستی پارک علم و فناوری یزد:

یزد- خیابان شهید مطهری- پارک علم و فناوری یزد- دفتر مالکیت فکری (کد پستی: 8917697998)

 

آدرس پست الكترونيك: patents@ystp.ac.ir