گزارش تصویری نشست معرفی و ترویج دارایی‌های فکری توسط فن بازار منطقه ای استان یزد در دانشگاه علمی و کاربردی