رزومه و مشخصات مشاور بازاریابی پارک علم و فناوری یزد

مشاور بازاریابی

نام و نام خانوادگی : مجید سلطانزاده

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت کسب  وکار DBA

مشاوره و راهنمایی در زمینه تخصصی بازاریابی ، کسب و کار و فروش به شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری یزد