رزومه و مشخصات مشاوران مالی پارک علم و فناوری یزد

مشاور مالی و حسابداری

نام و نام خانوادگی : سید مسعود سروی مدیر عامل شرکت درایت ورزان

مدرک تحصیلی : لیسانس صنایع

مشاور مالی و حسابداری

نام ونام خا نوادگی : غلامرضا پورقاسمی مدیرعامل شرکت بهبود حساب ایساتیس

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

مشاوره و راهنمایی در زمینه تخصصی حسابداری ، مالیاتی وتامین اجتماعی، تدوین اظهارنامه مالیاتی  به شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری یزد