خبر بخشنامه جدید حمایت از اختراعات


به اطلاع کلیه شرکتهای پارک می رساند که بخشنامه جدید حمایت از اختراعات ابلاغ شده است به پیوست متن این ابلاغ خدمتتان تقدیم میگردد