توضيحات مربوط به درخواست سالنهاي پارك

 

با توجه به برون سپاری مدیریت امور سالن های پارک، شركتها و موسساتي كه درخواست استفاده از سالنهاي پارك علم و فناوري يزد را دارند، می توانند برای امور هماهنگی و رزرو سالن با شماره تماس 09133508263 (جناب آقای خاتم زاده) تماس حاصل نمایند.