آغاز به کار فن بازار منطقه ای استان یزد

فن بازار منطقه ای استان یزد زیر نظر پارک علم و فناوری یزد از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. در لینک زیر می توانید با موضوع فعالیت و حمایت های فن بازار بیشتر آشنا شوید.

لینک فن بازر منطقه ای استان یزد